login

Formulieren

Voor de aanmelding van een leerling, vragen wij ouders onderstaande formulieren in te vullen.

Deze 3 formulieren vormen gezamenlijk de aanmelding.

1. 20160510 Aanmeldingsformulier.pdf

2. Bijlage 1 Ouderverklaring 

3. Intake nieuwe leerlingen De Wegwijzer.pdf
 
Optioneel:

Machtigingsformulier automatische incasso.pdf
aanvraag verlof